Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Aktuálne oznamy

Kalendár zberu odpadu Belá 2019Vytlačiť
 

Vážení občania obce Belá, v prílohe vám prinášame Kalendár zberu odpadu na rok 2019. Zber začína 8.januára zberom komunálneho odpadu a bude prebiehať podľa uvedeného harmonogramu podľa zaužívaných metód. Do vašich schránok bude tento kalendár doručovaný v prvom januárovom týždni. 

Kalendár zberu odpadu v obci Belá pre r. 2019 KALENDÁR ZBERU 2019.pdf KALENDÁR ZBERU 2019.pdf (182 kB)

 
 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ŽilinaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nás v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR požiadala o predloženie zoznamu všetkých chovov ošípaných v našej obci.
Z uvedeného dôvodu Vás vážení občania žiadame, ktorí chováte doma ošípané, aby ste to čím skôr nahlásili na obecný úrad. Ďakujeme za spoluprácu.


 
 

Bezplatné meranie zrakuVytlačiť
 


 
 

Bežecké trateVytlačiť
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu v prípade priaznivých snehových podmienok zabezpečuje úpravu bežeckých tratí medzi Belou a Terchovou, kde je pripravených takmer 16km trate pre klasický aj voľný štýl.

Aktuálne info: 

BEŽKÁRSKE TRATE sú pripravené pri hoteli Bránica a vo Vrátnej. Pracuje sa na príprave trate v Belej pri autocampingu.

 


 
 

NOVÝ WEB OBCE BELÁVytlačiť
 

Vážení občania obce Belá, milí návštevníci, VITAJTE na novom WEBE obce Belá. Je nám veľkým potešením a cťou, že vám môžeme priniesť nový vzhľad a štruktúru nášho obecného webového sídla. Tešíme sa, že vám môžeme prinášať aktuálne informácie, upútavky a oznamy v novom modernom štýle. Nový web spĺňa všetky zákonné požiadavky na obecné weby, bude na ňom zverejnené všetko čo sa patrí podľa najnovších smerníc a výnosov pre informačné systémy verejnej správy. Je našou ambíciou aby bol občanom obce Belá blízky a aby na ňom naši občania či návštevníci vždy našli všetko čo potrebujú o obci Belá a živote v nej vedieť a vždy sa na obecné stránky radi vracali. Taktiež Obecný úrad sa chce týmto viac priblížiť občanom, na webe postupne pribudnú všetky dokumenty a informácie, ktoré by občan mohol potrebovať v rôznych oblastiach. Nebude zaostávať ani kultúra, šport, združenia v obci a mnoho ďalšieho. Prostredníctvom obecného webu sa dostanete aj ku školským, kempovým či iným stránkam. Budeme radi za vaše návrhy na ďalší progres týchto stránok. V niektorých stránkach či podstránkach chýba ešte obsah, resp. sa ešte len dopĺňa, pracujeme na tom aby čoskoro boli stránky plné užitočného a atraktívneho obsahu. Za dočasnú nekompletnosť sa ospravedlňujeme. Nový web obce Belá - moderná prezentácia samosprávy a informácií pre občanov realizovaná v zmysle zákonov SR.   


 
 

Otváracie a stránkové hodiny Obecného úradu Belá počas vianočných sviatkov 2018Vytlačiť
 

17/12/2018  (pondelok) 7.30 – 15.30
18/12/2018  (utorok) 7.30 – 15.30
19/12/2018  (streda) 7.30 – 15.30                 
20/12/2018  (štvrtok) 7.30 – 12.00
21/12/2018  (piatok) dovolenka

 

24/12/2018  (pondelok) Štedrý deň
25/12/2018  (utorok) Prvý sviatok vianočný
26/12/2018  (streda) Druhý sviatok vianočný
27/12/2018  (štvrtok) dovolenka
28/12/2018  (piatok) 7.30 – 11.00

 

31/12/2018  (pondelok) Silvester - dovolenka    
1/1/2019  (utorok) Nový rok 
2/1/2019  (streda) 7.30 – 12.00
3/1/2019  (štvrtok) 7.30 – 15.30
4/1/2019  (piatok) 7.30 – 14.00

 

telefónne čísla/kontakty – urgentné prípady, starosta,  matrika a pod. sú k dispozícii

na https://www.bela.sk/kontakty.html


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                        2 718

Počet vydaných obálok                                                                          1 735

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                      1 735

Volebná účasť                                                                                       63,83%

 

Starosta

Číslo kandidáta na hlas.lístku

 

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

 

Počet platných hlasov

4.

Matúš Krajči, Ing.

nezávislý kandidát

858

3.

Jaroslav Dvorský

nezávislý kandidát

615

1.

Róbert Boháč

Slovenská národná strana

129

5.

Pavol Vrábel

nezávislý kandidát

68

2.

Peter Danielisz

nezávislý kandidát

45

 

                                                                                        Súčet platných hlasov               1715

Zvolení poslanci

Číslo volebného obvodu

Por. číslo

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1

1

Dušan Mariaš

99% - občiansky hlas

446

1

2

Daniel Užák, Ing.

nezávislý kandidát

426

1

3

Richard Mahút

nezávislý kandidát

410

1

4

Peter Boháč, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

390

1

5

Petra Stráska, Mgr.

nezávislý kandidát

369

1

6

Rastislav Vrábel

nezávislý kandidát

364

1

7

Ján Kaňa

Sloboda a Solidarita

333

2

1

Jozef Kubík

99% - občiansky hlas

64

2

2

Peter Chabada

Slovenská národná strana

59

3

1

Ján Hanuliak, Ing.

nezávislý kandidát

119

3

2

Albína Mažgútová

Kresťanskodemokratické hnutie

68

               Počet zvolených žien                2

               Počet zvolených mužov            9

 

ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE na stiahnutie


 
 

Mariášový turnajVytlačiť
 


 
 

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤVytlačiť
 


 
 

JumpingVytlačiť
 

Jumping bude prebiehať každý pondelok a piatok o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Belej.
V prípade záujmu kontaktovať p. Zajacovú na tel. 0907 148 201 alebo Facebook: Jumping Belá.


 
 

Elektronická úradná tabuľa

Voľby prezidenta SR 2019 - Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú 

  • v sobotu 16.03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 


 
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvoduVytlačiť
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia
volieb do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec  Belá podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 3374.

 

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá podľa § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 2 rozhodnutia predsedu NR SR č. 203/2018Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 38/2018, zo dňa 13. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Belej bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.

  1. Okrsok č.1 a Okrsok č. 2 - Belá, volebný obvod č.1          7 poslancov
  2. Okrsok č.3 - Kubíková                 volebný obvod č.2          2 poslanci
  3. Okrsok č.4 - Kamence                 volebný obvod č.3          2 poslanci    
     

 

Obecné zastupiteľstvo v Belej uznesením zo dňa 13. 08. 2018 č. 37/2018 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Belá na celé funkčné obdobie 2018/2022 na plný úväzok.


 
 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie - snehová kalamitaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa opäť vyhlásila mimoriadna situácie v súvislosti so snehovou kalamitou, a to ku dňu tj. 14/1/2019  o 7.00 hod. Dôsledkom nemožnosti vykonať odstraňovanie snehu vlastnými silami a prostriedkami načas vo všetkých miestach a osadách, záchranné práce pokračujú vyhlásením tejto MS a spracúvaním objednávok pre PO, ktorých týmto vyzývame ak vlastnia vhodnú techniku na komplexné prejazdenie komunikácií (hlavne do osád obce) a uvedenie života obce do normálneho chodu aby sa hlásili starostovi obce ohľadom zapojenia sa do prác.

Starosta obce stanovuje  tieto  režimové opatrenia: - obyvatelia obce v danej časti sa budú riadiť pokynmi starostu obce, aktívne sa zapájať do odpratávania snehu,  obmedziť pohyb motorovými vozidlami,  rešpektovať vecné plnenie a osobné úkony, umožniť vjazd a prejazd vozidlám rýchlej zdravotnej služby, zachovať pokoj.   

 

archív:

Aktualizácia - mimoriadna situácia v súvislosti zo snehovou kalamitou bola odvolaná/ukončená ku dňu 11/1/2019 o 14.00 hod

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e dňa 3/1/2019 o 11.00 h  na území obce mimoriadnu situáciu.

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Inzerát - kontrolór obce Nezbudská LúčkaVytlačiť
 

Obec Nezbudská Lúčka nás požiadala o zverejnenie oznamu - Vyhlásenie II. termínu voľby hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka, ktorá sa má v obci Nezbudská Lúčka konať dňa 23.01.2019.


 
 

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - TuranyVytlačiť
 


 
 

Schválený rozpočet 2018Vytlačiť
 


 
 

Dodatok k VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Belá na kalendárny rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019Vytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019


 
 

Návrh rozpočtu 2019-2020-2021Vytlačiť
 


 
 

Dodatok k VZN (Dodatok č. 6 č. 1/2013) o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Belá na kalendárny rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Žilina - oznámenieVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor oznamuje, že sa v konaní vedenom pod č. X 215/2018 nepodarilo zistiť pobyt účastníkov konania.


 
 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

  • Utorok-1-2graphic-icon
  • Streda1-2graphic-icon
  • Štvrtok1-1graphic-icon

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

webygroup
ÚvodÚvodná stránka