Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
BeláHľadať
 
 

Aktuálne oznamy

NOVÝ WEB OBCE BELÁVytlačiť
 

Vážení občania obce Belá, milí návštevníci, VITAJTE na novom WEBE obce Belá. Je nám veľkým potešením a cťou, že vám môžeme priniesť nový vzhľad a štruktúru nášho obecného webového sídla. Tešíme sa, že vám môžeme prinášať aktuálne informácie, upútavky a oznamy v novom modernom štýle. Nový web spĺňa všetky zákonné požiadavky na obecné weby, bude na ňom zverejnené všetko čo sa patrí podľa najnovších smerníc a výnosov pre informačné systémy verejnej správy. Je našou ambíciou aby bol občanom obce Belá blízky a aby na ňom naši občania či návštevníci vždy našli všetko čo potrebujú o obci Belá a živote v nej vedieť a vždy sa na obecné stránky radi vracali. Taktiež Obecný úrad sa chce týmto viac priblížiť občanom, na webe postupne pribudnú všetky dokumenty a informácie, ktoré by občan mohol potrebovať v rôznych oblastiach. Nebude zaostávať ani kultúra, šport, združenia v obci a mnoho ďalšieho. Prostredníctvom obecného webu sa dostanete aj ku školským, kempovým či iným stránkam. Budeme radi za vaše návrhy na ďalší progres týchto stránok. V niektorých stránkach či podstránkach chýba ešte obsah, resp. sa ešte len dopĺňa, pracujeme na tom aby čoskoro boli stránky plné užitočného a atraktívneho obsahu. Za dočasnú nekompletnosť sa ospravedlňujeme. Nový web obce Belá - moderná prezentácia samosprávy a informácií pre občanov realizovaná v zmysle zákonov SR.   

ps. Na spustení archívnej verzie starého webu, kde budú dostupné všetky zverejnené informácie od roku 2011 až do spustenia nového webu aktuálne pracujeme. Predpokladané spustenie odhadujeme na 3 až 5 pracovných dní. 


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                          2 718

Počet vydaných obálok                                                                          1 735

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                      1 735

Volebná účasť                                                                                       63,83%

 

Starosta

Číslo kandidáta na hlas.lístku

 

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

 

Počet platných hlasov

4.

Matúš Krajči, Ing.

nezávislý kandidát

858

3.

Jaroslav Dvorský

nezávislý kandidát

615

1.

Róbert Boháč

Slovenská národná strana

129

5.

Pavol Vrábel

nezávislý kandidát

68

2.

Peter Danielisz

nezávislý kandidát

45

 

                                                                                          Súčet platných hlasov               1715

Zvolení poslanci

Číslo volebného obvodu

Por. číslo

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1

1

Dušan Mariaš

99% - občiansky hlas

446

1

2

Daniel Užák, Ing.

nezávislý kandidát

426

1

3

Richard Mahút

nezávislý kandidát

410

1

4

Peter Boháč, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

390

1

5

Petra Stráska, Mgr.

nezávislý kandidát

369

1

6

Rastislav Vrábel

nezávislý kandidát

364

1

7

Ján Kaňa

Sloboda a Solidarita

333

2

1

Jozef Kubík

99% - občiansky hlas

64

2

2

Peter Chabada

Slovenská národná strana

59

3

1

Ján Hanuliak, Ing.

nezávislý kandidát

119

3

2

Albína Mažgútová

Kresťanskodemokratické hnutie

68

               Počet zvolených žien                2

               Počet zvolených mužov            9

ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE na stiahnutie


 
 

JumpingVytlačiť
 

Jumping bude prebiehať každý pondelok a piatok o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Belej.
V prípade záujmu kontaktovať p. Zajacovú na tel. 0907 148 201 alebo Facebook: Jumping Belá.


 
 

Elektronická úradná tabuľa

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvoduVytlačiť
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia
volieb do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec  Belá podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 3374.

 

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Belá podľa § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 2 rozhodnutia predsedu NR SR č. 203/2018Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 38/2018, zo dňa 13. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Belej bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.

  1. Okrsok č.1 a Okrsok č. 2 - Belá, volebný obvod č.1          7 poslancov
  2. Okrsok č.3 - Kubíková                 volebný obvod č.2          2 poslanci
  3. Okrsok č.4 - Kamence                 volebný obvod č.3          2 poslanci    
     

 

Obecné zastupiteľstvo v Belej uznesením zo dňa 13. 08. 2018 č. 37/2018 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Belá na celé funkčné obdobie 2018/2022 na plný úväzok.


 
 

Verejné vyhlášky

Katastrálny oznam Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor oznamuje, že sa v konaní vedenom pod č. X 264/2018 nepodarilo zistiť pobyt účastníčky konania.


 
 

Katastrálny oznamVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor oznamuje, že sa v konaní vedenom pod č. X 215/2018 nepodarilo zistiť pobyt účastníkov konania.


 
 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: ,,Cyklomagistrála Terchová - VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pre Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“


 
 

Verejné obstarávanie

OBDOBIE III. štvrťroku 2018 /od 01.07. – 30.09.2018/Vytlačiť
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH  PODĽA § 117 ods. 2/ ZÁKONA č. 343/2015 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V.N.P.  

 

p.č.

Názov zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača (názov, sídlo)

Hodnota zákazky (cena v EUR s DPH)

1.

Osobné motorové vozidlo

AUTO MARKET, s.r.o., Košická 3623, 010 01 Žilina

9.380,00 €

2.

Športová tribúna

MAXISPORTS, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov

13.896,00 €

3.

Výmena okien: Byty nad zdravotným strediskom

RIPLAST s.r.o., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina

3.897,31 €

4.

Strecha na budove Obecného úradu

JAMI – stav, s.r.o., Mitrovická 618/411E Ostrava – Nová Bělá

24.779,98 €


 
 

OBDOBIE II. štvrťroku 2018 /od 01.04. – 30.06.2018/Vytlačiť
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH  PODĽA § 117 ods. 2/ ZÁKONA č. 343/2015 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V.N.P.  

 

p.č.

Názov zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača (názov, sídlo)

Hodnota zákazky (cena v EUR s DPH)

1.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Belá

CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra

50.260,32 €

2.

Výmena okien na budove OcÚ i Pošty

KP REVITAL s.r.o., Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

10.456,00 €

3.

Oprava výtlkov a služby s tým súvisiace

Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina

10.134,00 €


 
 

OBDOBIE I. štvrťroku 2018 /od 01.01. – 31.03.2018/Vytlačiť
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH  PODĽA § 117 ods. 2/ ZÁKONA č. 343/2015 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V.N.P.  

 

Počas vyššie spomenutého obdobia sa nerealizovali žiadne zákazky.


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

  • Sobota6-6graphic-icon
  • Nedeľa4-4graphic-icon
  • Pondelok2-5graphic-icon

Obecný rozhlas

Tu si môžete vypočuť čo sa v obci oznamovalo hlásením v rozhlase

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

webygroup
ÚvodÚvodná stránka