Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Aktuálne oznamy

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ŽilinaVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nás v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR požiadala o predloženie zoznamu všetkých chovov ošípaných v našej obci.
Z uvedeného dôvodu Vás vážení občania žiadame, ktorí chováte doma ošípané, aby ste to čím skôr nahlásili na obecný úrad. Ďakujeme za spoluprácu.


 
 

Okresný súd Senica - Upovedomenie o uložení trestu zákazu pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznam zubnej ambulancieVytlačiť
 

Dňa 21. marca 2019 bude zubná ambulancia ordinovať z technických príčin v Žiline.


 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie pre spoluvlastníkov urbárskeho spolumajiteľstva Vytlačiť
 

Dňa 23.03.2019 sa bude konať zhromaždenie spoluvlastníkov Urbárskeho spolumajiteľstva pozemkového spoločenstva Belá, kde sa budú konať voľby do výboru a dozornej rady. Členovia Pozemkového spoločenstva, ktorí majú záujem kandidovať za člena výboru a dozornej rady, nech vyplnené prihlášky doručia na urbárske spolumajiteľstvo do 20.03.2019. Prihlášky si môžu stiahnuť z internetovej stránky alebo vyzdvihnúť na urbáre v Belej.


 
 

Distribúcia kompostérov do domácnostíVytlačiť
 

 

Názov Projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Oznamujeme Vám, že kompostéry získané z dotácie sú už v plnom počte naskladnené a začíname ich rozdávať do každej domácnosti.

Obec Belá zavádza pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu budú jednotlivým domácnostiam BEZPLATNE poskytnuté zo strany obce kvalitné plastové kompostéry a príslušné návody na jeho používanie.

Obec začína v pondelok 25.marca 2019 s rozvozom kompostérov pre svojich obyvateľov. Každá domácnosť dostane od obce do užívania záhradný kompostér typ: 1050 L, v počte 1ks.

Podmienkou prevzatia je preukázanie sa občana platným občianskym preukazom potvrdzujúcim trvalý pobyt v obci. Občan pri podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra prevezme zabalený kompostér, návod na obsluhu a príručku pre správne kompostovanie. Nárok na kompostér má každá domácnosť, ktorej zástupca má trvalý pobyt na území katastra obce Belá.

Rozvoz kompostérov do jednotlivých domácností sa začne nasledovne: ul. Hviezdoslavova, ul. Puškinova, ul. Mládežnícka, ul. Priečna, ul. Budovateľov, ul. Riečna, ul. Družstevná, ul. Kusy. Rozvoz v ostatných častiach obce bude priebežne aktualizovaný.


 
 

OznamVytlačiť
 

Dňa 11. marca 2019 sa našiel v blízkosti Zdravotného strediska v Belej väčší obnos peňazí. Poškodený nech si ich príde vyzdvihnúť na Obecný úrad Belá.


 
 

Oznam rybárskeho zväzuVytlačiť
 

Rybársky zväz oznamuje svojím členom, že rybárska schôdza bude v sobotu 16.03.2019 o 9.00 hod vo Varíne v kinosále. Účasť členov nutná!


 
 

Starostlivosť o drevinyVytlačiť
 

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia, kde plnia dôležité a nezastupiteľné environmentálne funkcie. V urbanizovanom prostredí sídiel vystupujú do popredia z kategórie prírodných funkcií najmä klimatická, fytologická a zoobiotická, z kategórie antropických funkcií dominantne celá skupina sociálnych funkcií. Cieľom starostlivosti o dreviny je dosiahnutie ich dobrého kondičného stavu, ktorý sa vyznačuje dobrou vitalitou, prevádzkovou bezpečnosťou a dobrým zdravotným stavom dreviny. Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia. Udržiavanie drevín zahŕňa odborne realizované a cielené rezy v zmysle príslušnej slovenskej technickej normy, včasné ošetrovanie poranenia dreviny, odstraňovanie odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie, či inštalovanie stabilizačných väzieb. 

Starostlivosť o dreviny je povinnosťou každého vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú, pričom nesplnenie si tejto povinnosti zo strany obce je o to závažnejšie, že obce vykonávajú v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. obec pri výkone samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie aj v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 
 

OznamVytlačiť
 

Obec Belá oznamuje, že dňa 13.03.2019 bude z technických príčin obecný úrad zatvorený.


 
 
Položky 1-10 z 52

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

Triedenie odpadu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka