Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
BeláHľadať
 
 

Hlavný Kontrolór

Poslanci

Mgr. Peter Boháč

Ing. Ivan Dvorský

Ján Kaňa

Mgr. Peter Šugár

Richard Mahút


 
 

Dušan Mariaš

Ing. Rudolf Macek

Peter Chabada

Jozef Kubík

Ing. Ján Hanuliak


 
 

Ing. Jozef Mažgút


 

 

Ing. Michal Šugár, hlavný kontrolór obce Belá

Vykonáva kontrolu: 

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce.

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 


tel. 041/5693 331, 0903 965 965

e-mail: michal.sugar@gmail.com


 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

 • Piatok7-4graphic-icon
 • Sobota5-6graphic-icon
 • Nedeľa4-4graphic-icon

Obecný rozhlas

Tu si môžete vypočuť čo sa v obci oznamovalo hlásením v rozhlase

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

webygroup
ÚvodÚvodná stránka