Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Kompetencie a poskytované služby

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Obec Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 

Obec najmä:
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci na dočasné hospodárenie

 

Obec Belá spravuje najmä:

 • obecný úrad,
 • matričný úrad,
 • stavebný úrad,
 • školský úrad,
 • obecnú knižnicu,
 • obecný cintorín a dom smútku,
 • zdravotné stredisko
 • obecné byty
 • kultúrny dom Belá
 • kultúrny dom Kubíková
 • chata Krkavec
 • obecné námestia
 • všetky verejné priestranstvá
 • areál futbalového ihriska
 • miestne komunikácie

 

Obec Belá je zriaďovateľom:

 • Spojenej školy v Belej,
 • Materskej školy v Belej,
 • Základnej umeleckej školy na Nižných Kamencoch,
 • Školskej jedálne,
 • Školského klubu detí.

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

Mikroregión Terchovská dolina

Združenie obcí

Triedenie odpadu

Mediálny partner

webygroup
ÚvodÚvodná stránka