Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Kompostéry

Aktuálne k projektu Kompostéry

Na obec nám bolo doručené Oznámenie o meškaní doručenia dodania kompostérov od ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obsahom oznámenia bolo, že dodávka objednaných kompostérov bude meškať z dôvodu preplnenia výrobných kapacít zo strany výrobcu. Pôvodný termín dodania kompostérov bol do 31.10.2018. Nový predpokladaný max. termín dodania je do 31.01.2019.


 

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

                      

Obec Belá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/229.

Prijímateľ:
Názov:
 Obec Belá
Sídlo: Oslobodenia 183, 013 05 Belá
IČO: 00 321 168
Kód projektu: 310011L166

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 102 625,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 97 493,75 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje - skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Miesto realizácie projektu: Obec Belá

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

http://www.op-kzp.sk

 


 

Článok o kompostovaní v záhrade


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.


 

 

 

 

 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

  • Utorok-1-2graphic-icon
  • Streda1-2graphic-icon
  • Štvrtok1-1graphic-icon

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

webygroup
ÚvodÚvodná stránka