Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BeláHľadať
 
 

Kompostéry

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

                      

Obec Belá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/229.

Prijímateľ:
Názov:
 Obec Belá
Sídlo: Oslobodenia 183, 013 05 Belá
IČO: 00 321 168
Kód projektu: 310011L166

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 102 625,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 97 493,75 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) - kompostovaním. Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO sa zužitkuje - skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvody kompostovania v našej obci sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární). Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Miesto realizácie projektu: Obec Belá

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

http://www.op-kzp.sk

 


 

Článok o kompostovaní v záhrade

Kompostovanie-v-záhrade_08_2018.pdf(402.4 kB)Kompostovanie-v-záhrade_08_2018.pdf

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si v doma môžete vyrobiť kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

kompostovanie.pdf(1.1 MB)kompostovanie.pdf
komunitne-kompostovanie.pdf(1.1 MB)komunitne-kompostovanie.pdf
neplytvajte-potravinami.pdf(658 kB)neplytvajte-potravinami.pdf
predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf(628.2 kB)predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf
vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf(1.2 MB)vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Autocamping Belá - Nižné Kamence

navštívte najlepší kemp na Slovensku - kvalitný servis, nádherné prostredie

Rádio Belá - rádio pre ľudí

Mikroregión Terchovská dolina

Združenie obcí

Triedenie odpadu

Mediálny partner

webygroup
ÚvodÚvodná stránka