Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2024

Rámcová zmluva treasury

26/2024

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Belá, Oslobodenia 183

18. 6. 2024

Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému

25/2024

30 145,20 EUR

NEVIA, SE

Obec Belá

10. 6. 2024

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

23/2024

0,00 EUR

Nuaktiv s.r.o.

Obec Belá

10. 6. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

22/2024

1 512,00 EUR

Nuaktiv s.r.o.

Obec Belá

20. 5. 2024

Zmluva o nájme bytu č.4 v bytovom dome súp.č. 783/102

20/2024

0,00 EUR

Ľubica Frančeková

Obec Belá

13. 5. 2024

Dodatok č.3 k zmluva o nájme nebytového priestoru na výkon poskytovania zdravotnej starostlivosti

24/2024

0,00 EUR

MUDr. Eva Medvedíková

Obec Belá

7. 5. 2024

Zmluva o odbere vody prostredníctvom súkromnej vodovodnej prípojky

18/2024

0,00 EUR

Ing. Michal Čúzy

Obec Belá

3. 5. 2024

Dohoda o ukončení zmluvy

17/2024

0,00 EUR

Milan Meliš

Obec Belá

30. 4. 2024

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

16/2024

0,00 EUR

Pavol Žiak

Obec Belá

19. 4. 2024

Dohoda o ukončení

19/2024

0,00 EUR

ZaPharm s.r.o.

Obec Belá

12. 4. 2024

Zmluva

15/2024

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Belá

12. 4. 2024

Zmluva o dielo

14/2024

0,00 EUR

MAT-obaly, s.r.o.

Obec Belá

8. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

12/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Belá, Oslobodenia 183

2. 4. 2024

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.1

11/2024

0,00 EUR

MK hlas, s.r.o., 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Belá, Oslobodenia 183

2. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024

10/2024

300,00 EUR

Žilinský záhradkár - ZO Belá

Obec Belá, Oslobodenia 183

2. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024

9/2024

300,00 EUR

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Belá

Obec Belá, Oslobodenia 183

2. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024

8/2024

22 000,00 EUR

Športový klub Belá

Obec Belá, Oslobodenia 183

2. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní dotácie pre rok 2024

7/2024

1 500,00 EUR

Obec Belá, Oslobodenia 183

Klub dôchodcov Belá

25. 3. 2024

Dodatok k Zmluve o účte

6/2024

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Belá

25. 3. 2024

Zmluva o Balíkovom účte

5/2024

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Belá

16. 2. 2024

Dodatok č.4 k zmluve 167/2016/CZO

13/2024

0,00 EUR

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Belá

12. 1. 2024

Kúpna zmluva na polystyrén ako druhotnú surovinu

21/2024

60,00 EUR

STROJMAST, s.r.o

Obec Belá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.