Demografia

Ukazovateľ

Muži

Ženy

Spolu

Štatistika podľa noriem SR

Počet obyvateľov

1628

1684

 

3312

 

Predproduktívny vek (0-14)

 294

257

551

Produktívny vek - z toho (15-59)

                          - z toho (15-54)

1058

-

-

945

2003

poproduktívny vek - z toho (60+)

                              - z toho (55+)

276

-

-

482

758

Predproduktívny vek (0-14)

294

257

551

Štatistika podľa noriem EÚ

Produktívny vek (15-64)

1153

1153

2306

Poproduktívny vek (65+)

181

274

455