História obce

KronikaKronika                                                             

Prvé zmienky o Belej siahajú až do roku 1378. V tom čase na území vládlo starohradské panstvo a existencia Belej bola prvýkrát písomne doložená listinou, ktorá sa však nezachovala v origináli. V priebehu doterajšej existencie obce sa niekoľkokrát zmenil jej názov. V roku 1483 je vedená pod názvom Belen, v roku l496 ako Bella, od roku 1920  sa uvádzala ako Belá pri Varíne a od r. 1993 má pomenovanie Belá.

Prvá zmienkaPrvá zmienkaPrvá zmienka

V roku 1994 vznikol súčasný erb obce, ktorý bol obnovený pri príležitosti miestnych hodov. Erb tvorí v modrom štíte zlatovlasá svätá Mária Magdaléna s nádobou v rukách.

Erb

Svätá Mária Magdaléna je patrónkou kostola a farnosti. Kostol bol postavený v roku 1683 na okraji obce Belá v okolí ktorého sa nachádza cintorín. Kostol navštevujú aj veriaci zo susednej obce Lysica a taktiež patria do belskej farnosti. Obec Belá patrila do roku 1788 varínskej farnosti. Farská budova bola postavená až v roku 1804, dovtedy kňazi bývali v prenajatom malom drevenom dome.

Svätá Mária MagdalénaSvätá Mária Magdaléna        

V obci žili predovšetkým katolíci, jednoduchí ľudia, ktorí sa riadili Božími prikázaniami. Rodičia odmalička deťom vštepovali báseň k Bohu, svätili nedeľu, ktorá bola venovaná bohoslužbám a oddychu. Deti navštevovali prevažne v zimných mesiacoch aj školu. Prvá riadna ľudová škola v Belej bola založená v roku 1794, avšak neskôr zhorela. Obec využila na výučbu drevenú budovu. Neskôr sa stavali ďalšie budovy školy, tie sa však nezachovali. Škola, ktorá stojí dodnes sa začala stavať v roku 1938 a prešla počas svojho pôsobenia aj rekonštrukciou, v súčasnosti sa využíva ako materská škola so školskou jedálňou. V Belej sa nachádza aj základná škola. Na jej vybudovaní sa podieľali občania, učitelia aj rodičia a školu slávnostne otvorili v roku 1963. Škola sa využíva i dnes a je moderne a funkčne vybavená.

Staré fotoStaré fotoStaré foto

Vedenie obce v minulosti

Obdobie 2022 - súčasnosť

 • Starosta obce: Ing. Ivan Dvorský
 • Prednosta úradu: Ing. Ivana Mažgútová
 • Zástupca starostu: Rastislav Vrábel 

Obdobie 2018 - 2022

 • Starosta obce: Ing. Matúš Krajči
 • Prednosta úradu: Mgr. Peter Šugár
 • Zástupca starostu: Ján Kaňa

Obdobie 2014 - 2018

 • Starosta obce: Ing. Matúš Krajči
 • Zástupca starostu: Mgr. Peter Šugár

Obdobie 2011 - 2014  

 • Starosta obce: Ing. Matúš Krajči                               
 • Prednosta úradu: Mgr. Peter Šugár                     
 • Zástupca starostu: Ján Kaňa                                   

Obdobie 2006 - 2010

 • Starosta obce: Ing. Ivan Dvorský
 • Prednosta úradu: Vladimír Kvočka
 • Zástupca starostu: Jozef Dvorský

Obdobie 2002 - 2006

 • Starosta obce: Ivan Dvorský
 • Prednosta obce: Vladimír Kvočka
 • Zástupca starosta: Jozef Dvorský                                              

Obdobie 1998 - 2002

 • Starosta obce: Ivan Dvorský                             
 • Prednosta obce: Vladimír Kvočka                       
 • Zástupca starosta: Jozef Dvorský                           

Obdobie 1994 - 1998                                                 

 • Starosta obce: Štefan Cabadaj                           
 • Prednosta obce: Ing. Ján Munk                             
 • Zástupca starostu: Štefan Hudec                             

Obdobie 1990 – 1994

 • Starosta obce: Štefan Cabadaj
 • Prednosta obce: Ing. Ján Munk
 • Zástupca starostu: Vladimír Jaroščiak

Obdobie 1986 - 1990                                                 

 • Predseda MNV: Jaroslav Strásky                         
 • Podpredseda: Ján Kubáň                                   
 • Tajomník MNV: Ivan Dvorský                             

Obdobie 1981 – 1986

 • Predseda MNV: Milan Šugár
 • Podpredseda: Ján Kubáň
 • Tajomník MNV: Ján Staňo

Obdobie 1976 - 1981                                                 

 • Predseda MNV: Milan Šugár                               
 • Podpredseda: Karol Šuštiak                             
 • Tajomník MNV: Pavol Pechota                           

Obdobie 1971 – 1976

 • Predseda MNV: Milan Šugár
 • Podpredseda: Karol Šuštiak   
 • Tajomník MNV: Pavol Pechota

Obdobie 1968 - 1971                                                 

 • Predseda MNV: Vladimír Jaroščiak                     
 • Podpredseda: Mária Halašová                         
 • Tajomník MNV: Pavol Pechota                           

Obdobie 1964 – 1968

 • Predseda MNV: František Cabadaj
 • Podpredseda: Mária Halašová
 • Tajomník MNV: Pavol Pechota

Obdobie 1960 - 1964                                                 

 • Predseda MNV: František Cabadaj                       
 • Podpredseda: Tomáš Boháčik                           
 • Tajomník MNV: Vladimír Jaroščiak                     

Obdobie 1957 – 1960

 • Predseda MNV: Ján Kubík
 • Podpredseda: Michal Bajana
 • Tajomník MNV: Jozef Lipka