Knižnica

OTVÁRACIE HODINY OBECNEJ KNIŽNICE:

Pondelok:      12:30 - 15:30

Utorok:          12:30 - 15:30

Streda:          12:30 - 17:00

Štvrtok:         12:30 - 15:30

Piatok:           12:30 - 14:00

Obecná knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je obec Belá. Jej história siaha do roku 1963. Knižnica bola vždy neodmysliteľným zdrojom rozvoja kultúry v obci. Jej priestory sa nachádzali v budove MNV. Pozostávali z jednej miestnosti, ktorá slúžila ako požičovňa kníh i ako čitáreň. V roku 1979 tvorilo knižný fond 5 075 kníh. V priestoroch knižnice sa konali rozprávkové predpoludnia s deťmi zo školskej družiny a žiakmi z nižších ročníkov základnej školy  ako aj akcie a podujatia pre ostatnú mládež a dospelých. Premietali sa diafilmy, prehrávali platne, konali sa besedy k aktuálnym kultúrnym a politickým udalostiam.

Aj v súčasnosti je jej úlohou organizovať rôzne vzdelávacie i kultúrne podujatia pre deti a mládež. Dnes pozostáva knižnica z troch miestností. Vzhľadom na dobre situovanú polohu knižnice /knižnica je umiestnená v Kultúrnom dome Belá/ priestor slúži aj pre potreby iných, neformálnych organizovaných zložiek, ktoré v obci pracujú. V roku 2020 tvorilo knižný fond 4 755 kníh (Belá v premenách času, 2008).

V roku 2017 podala Obec Belá žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému Fond na podporu umenia. Náš projekt: Naša knižnica naša studnica - náš zdroj poznania i zábavy, fond podporil. Knižnica tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 1 500 eur. Predmetom projektu bola modernizácia interiérového vybavenia knižnice, výmena jedenásť starých opotrebovaných regálov.

Obec Belá v roku 2020 v rámci projektu: Obnova knižničného fondu Miestnej ľudovej knižnice v Belej a vďaka podpore 2 000 eur z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, zakúpila pre obecnú knižnicu 232 nových knižných titulov rôzneho žánru.

Knihy sú v dnešnej dobe drahé a nie všetci si ich môžeme dovoliť pravidelne nakupovať, preto je našou snahou udržiavať a podporovať Obecnú knižnicu. Knihy pre človeka znamenajú veľa, poučujú či zabávajú a sú dobrými spoločníkmi na každú voľnú chvíľu. Zaslúžia si viacej všímavosti. Fyzický kontakt s knihou je iný ako virtuálny. Už len vôňa knihy človeka podvedome núti, aby si listoval, aby možno spomalil a venoval väčšiu a kritickejšiu pozornosť obsahu, akoby len letmo prelietaval začiatky viet a odsekov a posúval ich rýchlo prstom ako denník na sociálnej sieti. 

Nájdite si čas na dobrú knihu a príďte si ju vypožičať do našej Obecnej knižnice, máte si z čoho vyberať!