Klub dôchodcov Belá

15. októbra 2001 bola v obci založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Mala 68 členov a patrila pod Okresné oddelenie Jednoty dôchodcov v Žiline. Predsedníčkou miestnej organizácie Jednoty dôchodcov sa stala Irena Hanusová, tajomníčkou Anna Mažgútová, podpredsedníčkou Irena Pechotová a pokladníčkou Irena Franeková. Členkami revíznej komisie boli Irena Vráblová, Oľga Chabadová a Hermína Ševčíková. Miestna organizácia dôchodcov ponúkala svojim členom zaujímavý a pestrý program. Organizovala brigádnickú činnosť, poriadala výlety spojené so spoločenským i kultúrnym programom, posedenie pri guláši, promo akcie rôznych výrobkov so zábavným programom.

V januári 2004 si miestni dôchodoci založili vlastné združenie pod názvom Klub dôchodcov v Belej. Predsedníčkou nového Klubu dôchodcov bola v tom čase Kamila Šugárová. Podpredsedníčkou bola Kamila Novosádová, tajomníčkou Irena Pechotová a pokladníčkou Irena Franeková. Klub zabezpečil svojim členom nové preukazy a stanovil vtedy výšku členského poplatku na 100 korún. V tomto zložení fungoval Klub dôchodcov viac ako 10 rokov.

Od roku 2015 bola predsedníčkou Klubu dôchodcov pani Mária Samelová. 

Súčasnou predsedkyňou Klubu dôchodocov je pani Paulína Blahovcová, a to od januára 2023. Klub dôchodcov má svoj štatút a ročný plán, ktorými sa riadi vo svojej činnosti. Poriada pre svojich členov výlety spojené s kúpaním v termálnej vode, návštevy pútnických miest na Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí v Žiline (divadelné a filmové predstavenia, estrády, koncerty), posedenie v prírode pri guláši, výstavky ručných prác v obci, liečebné a relaxačné pobyty. Okrem toho poriada podľa potrieb v obci aj brigádnickú činnosť, v rámci ktorej sa počas celého roka stará o výsadbu a udržiavanie kvetov pred záhradky pri zdravotnom stredisku. Taktiež sa pravidelne podiela na udržiavaní čistoty v okolí kostola a domu smútku. Klub dôchodcov v Belej má v súčasnosti okolo 70 členov. Silným motívom záujmu o členstvo je potreba stretávať sa, porozprávať sa, posedieť si pri hudbe a zaspievať si obľúbené piesne svojej mladosti.