Štatút obce Belá

Obecné zastupiteľstvo v Belej na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Belá tento:

ŠTATÚT OBCE  BELÁ

Statut_obce_Bela

Statut_obce_Bela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 809,16 kB
Vložené: 11. 11. 2023