Zástupca starostu

Rastislav Vrábel - zástupca starostu OCÚ

Je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Plní v prípade zaniknutia mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia úlohy starostu v plnom rozsahu.

e-mailová adresa: r.vrabel.696@gmail.com

telefónne číslo: +421 907 537 626