Miestna ľudová knižnica

Fond

Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica informuje

Fond

Tak, ako po minulé roky, tak aj v tomto roku sme sa ako moderná kultúrna a vzdelávacia ustanovizeň rozhodli aj na základe požiadaviek našich čitateľov o novinky, opäť uchádzať o finančný príspevok na nákup nových knižných titulov z Fondu na podporu umenia.

Podaný projekt pod názvom: „Aktualizácia knižničného fondu miestnej knižnice v Belej (okres Žilina)“  bol podporený sumou 2000 €. Spolufinancovanie projektu bolo vo výške 300 €.

Táto čiastka prispela k nákupu  najnovších knižných noviniek pre milovníkov napínavých detektívok, trilerov, románov pre ženy, náučnej literatúry, obohatenie detských kníh a encyklopédií. Našu knižnicu sme tak doplnili o 201 nových titulov.

Čítanie kníh prináša človeku viacero benefitov. Okrem spoznávania nových príbehov, zvyšovanie spoločenského rozhľadu a intelektu, má za následok aj pozitívny vplyv na duševné zdravie.

Každý čitateľ vie z vlastnej skúsenosti, aký vplyv má na neho kniha. Možno tú pravú knižku objavíte v našej knižnici medzi novými titulmi.

Srdečne Vás pozývame.

Anna Hodoňová

Dátum vloženia: 27. 12. 2023 12:41
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2024 12:41
Autor: GC Uživatel