Rybári Belá

Členovia obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu č. 5 Varín zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom v Belej brigádu na vyčistenie brehov riek a potokov. Rybári sa zúčastnili v hojnom počte. Vyčistili Varínku, Bránicu a potok do Frankov. Vrecia a odvoz zabezpečil Obecný úrad Belá. Srdečná vďaka patrí všetkým rybárom a Obecnému úradu Belá. Dúfam, že sme aspoň malým dielom prispeli ku krajšiemu okoliu.

predseda ObO Štefan Rybár