Základná organizácia chovateľov poštových holubov Belá

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Belá, ktorá bola začlenená pod OZCHPZ Žilina, bola založená 1. januára 1975. Zakladajúcich členov bolo 19 a pochádzali nielen z Belej, ale aj zo Stráže a Dolnej Tižiny.

Zakladajúci členovia boli Bernard Chabada, MUDr. Ondrej Šimko, Rudolf Boháč, Ján Vrábel, Ján Kubala, Jozef Cabadaj, Štefan Židek, Adam Hazda, Kamil Mihalčatin, František Mihalčatin, Ján Cabadaj, Ján Adamec, Ján Kolenčin, Miroslav Zicho, Peter Ďurina, Viktor Maťko, Karol Vrábel, Juraj Mažgút a Jozef Židuliak.

Cieľom chovateľov je pretekanie s holubmi. Preteky sa uskutočňujú v mesiacoch máj, jún, júl (staré holuby) a v mesiaci september pretekajú mladé holuby.

Chovatelia sa okrem chovateľstva holubov zúčastňovali aj na brigádnickej výpomoci v obci pri oplotení cintorína, likvidácií ohrozujúcich objektov, rozvoze rúr na plynofikáciu, pri jarnom kosení Diela a Hája. Organizovali aj tanečné zábavy a usporadúvali rôzne spoločenské podujatia.

Členovia sa stretávali dvakrát ročne na členskej schôdzi a jedenkrát na výročnej členskej schôdzi. Počas leta sa konali každú nedeľu preteky z vypúšťacích miest v Českej republike (Olomouc, V. Mýto, Kolín, Praha, Milevsko, Rokycany, Louny, Plzeň, K. Vary, Chomutov, Cheb, Aš). Zo spolkovej republiky Nemecko (Kronach, Eisenach, Sulzbach, Lipsko, Weisbaden, Koblenz, Aachen). Dvakrát sa letel pretek Oostende (Belgicko).
Členovia sa so svojimi holubmi zúčastnili aj oblastných a celoštátnych výstav. V roku 1989 sa konala oblastná výstava v priestoroch kultúrneho domu. Zúčastnilo sa jej 230 holubov. Z 23 základných organizácií Oblastného združenia Žilina sa v roku 2004 konala oblastná výstava Oblastného združenia Terchová, ktorého sa zúčastnilo 6 základných.

Ocenenie chovateľov je podľa počtu bodov. Boduje sa 20% z nasadeného počtu holubov. Ocenených do roku 2000 bolo 1. - 10. miesto - staré holuby a 1. - 5. miesto - mladé holuby. Od roku 2001 1.- 5. miesto (staré holuby ) a 1.- 3. miesto mladé holuby. Od roku 2001 sa lieta o putovný pohár, ktorý zabezpečil náš člen Miroslav Chabada. Boduje prvých 20 doletených holubov v rámci ČR, prvých 10 doletených holubov v rámci SR.