Farnosť Belá

Farár: Mgr. Ivan Pšenák

Kostol: Rímsko-katolícky kostol sv. Márie Magdalény

Fara: ulica Cintorínska číslo 297, 013 05 Belá

web stránka: https://bela.fara.sk/

Kostol

Zvony rímskokatolíckeho farského kostola sv. Márie Magdalény v Belej

História

Z dostupných prameňov sa dozvedáme, že belský kostol, zasvätený sv. Márii Magdaléne, bol postavený v roku 1683 z vhodného materiálu. Tento kostol sa rozhodol postaviť z vlastných nákladov a výnosov fundácií osv. pán Michal Szmutko, nitriansky kanonik, predtým varínsky farár.

Kostol bol postavený na okraji usadlosti obce Belá, smerom na západ, v okolí ktorého sa nachádza cintorín. Kostol bol preto tak situovaný, aby sa nielen veriaci z Belej mohli v ňom zúčastňovať na bohoslužbách, ale aby aj veriaci z Lysice mali k nemu blízko.

Veža je bezprostredne spojená s kostolom. Klenutia kostola financoval najosvietenejší pán Imrich Pongrácz, biskup Farensis, ako svedčila staršia kanonická vizitácia i starý nápis, nachádzajúci sa na chóruse. Hoci základy neboli hlboké, múry sú dostačujúce. Spočívajú na štyroch skrytých stĺpoch. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, ktoré boli predtým posvätené najdôstojnejším pánom biskupom, vyšie menovaným fundátorom v kaštieli v Nededzi, ktorý bol sídlom jeho rodiny. Murované schody boli zhotovené v roku 1794. V roku 1818 bola prevedená oprava strechy, značne zničenej nepriaznivým počasím, ale aj iné poškodené miesta. Kostol nebol konsekrovaný. Kostol má chórus po oboch stranách lode siahajúci k svätyni.