Srbsko - Stará Pazova

Podpísanie dohody medzi obcou Belá a obcou Stará Pazova vyvrcholilo v decembri v roku 2016 na Obecnom úrade v Belej. Dohodu slávnostne podpísal starosta obce Belá Ing. Matúš Krajči a predseda obecného parlamentu Stará Pazova Goran Jović.

Dohoda umožňuje realizovať pravidelné poznávacie pobyty žiakov a záujmových združení oboch obcí.

Stará Pazova je obec v Srbskej autonómnej oblasti Vojvodina. 

Zaujímavosťou obce Stará Pazova je, že ju založili slovenskí vysťahovalci zo stredného Slovenska v roku 1770. Na vtedajšiu pustatinu Pazuha sa za neďalekú rieku Dunaj a Sava nasťahovalo podľa dostupných dokumentov prvých 340 slovenských rodín počítajúcich spolu 1300 duší. K Slovákom sa postupne v ďalších rokoch do hraničiarskej Starej Pazovy prisťahovali aj Srbi. Dnes tvoria obyvateľstvo Starej Pazovy zväčša Srbi, stále tam však žije početná slovenská komunita, najväčší počet Slovákov v celom Srbsku.

Stará Pazova má jednu slovenskú a dve srbské základné školy, tiež gymnázium a strednú ekonomickú školu. Má srbský kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića a slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka s Folklórnym súborom Klasy. Má už vyše sto rokov slovenské divadlo Vladimíra Hurbana Vladimírova, tiež Slovenský národný dom z roku 1928.

Dodnes s obcou Stará Pazova Obec Belá udržuje priateľské vzťahy. Obce si vzájomne vymieňajú rôzne skúsenosti, stretávajú sa pri kultúrnych príležitostiach, ktoré sa často nesú v duchu folklóru.