Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá - časť Kubíková

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá - časť Kubíková

Obec Belá podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a          poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Cieľ projektu: Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková
Špecifický cieľ projektu: ŠC 1 – Obnova infraštruktúry sústavy verejného osvetlenia
                                           ŠC 2 – Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia
                                           ŠC 3 – Zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného                                                                       osvetlenia
Prijímateľ: Obec Belá
Miesto realizácie projektu: Obec Belá, 013 05 Belá
Doba realizácie projektu: 12/2015 – 05/2016
Výška poskytnutého finančného príspevku: 35 877,24 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.mhsr.sk/

Prílohy

Modernizácia-verejného-osvetlenia-v-obci-Belá-časť-Kubíková.pdf

Modernizácia-verejného-osvetlenia-v-obci-Belá-časť-Kubíková.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,64 kB
Dátum vloženia: 10. 11. 2023 9:45
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2023 9:46
Autor: GC Uživatel